Ettems 

   Hundar för 

   jakt och vardag

För att ge lite mer information om vad som pågår eller är på gång hos oss kommer från och med mars 2018 ett månadsbrev att utkomma. Du hittar det under fliken Månadsbrev.